Journal

SPELARPROCESSEN

Notes of standards

SPELARPROCESSEN

I Spelarprocessen jobbar du och jag tillsammans, fysiskt eller digitalt, igenom 6 st coaching-samtal (mer om samtalens innehåll och uppbyggnad nedan) där målet är att du ska prestera på den yttersta gränsen av din förmåga mycket oftare – och på det sättet bidra både till laget och till att ta din karriär blir allt den har potential att bli.

Målet är också att samtidigt bygga dig stark och sann som människa.

Att du bättre kan hantera en intensiv och oförutsägbar värld.

Att du är personen du vill vara – mot dig själv och andra – oavsett vinst eller förlust – och skapa tydlighet i hur du vill leva ditt liv så att även nästa version av dig är sann, välmående och kraftfull.

För vi är i ständig förändring. Och om du inte är tydlig med vem du är och vad du står för, vad som är sant och viktigt för dig, så är risken stor att andra kommer bestämma det åt dig.

Om du inte tränar dig själv att stå upp för den du är, både som människa och som spelare, så är risken stor att du kommer att förändra eller förminska dig själv, när du faktiskt har chansen att ‘gå för det’ eller att stå för något.

Det kräver inre jobb och konsekvent träning, och det är vad vi kommer jobba med i Spelarprocessen.

Träning i klarhet, mod och närvaro för att ta dig igenom misstag, förluster och tuffare perioder, utan att tappa tron på dig själv, viktiga relationer eller disciplinen i nyckelbeteenden.

Träning i fokus, beslutsfattande, genomförandekraft och uthållighet för att inte bara ta dig igenom viktiga träningspass och intensiva matchveckor – utan att göra det på ett sätt som gör dig bättre istället för sämre.

Och om du inte är en fotbollsspelare eller idrottare men ändå vill göra jobbet med dig själv för att prestera så optimalt som möjligt i dina roller och sammanhang, så förändrar vi delarnas innehåll för att möta din unika situation, personlighet och vision för livet.

ÖVERSIKT

Personlig utforskning, Förändring & Förstärkning

Den första delen i det första samtalet handlar om dig som person.

Vi går igenom din bakgrund, förmåga att vara närvarande i nuet och din vision för framtiden. Djupdyker för att ta reda på vad som är meningsfullt och viktigt på riktigt, och vad som är brus och egentligen helt oviktigt.

För att sen omsätta den kunskapen i verkliga livet.

Lager för lager skalar vi bort roller, tankar och beteenden som inte längre stämmer överens med den du vill vara.

Vi bygger upp livet på viktiga, medvetna och självvalda rutiner och nyckelpunkter, och gör klart och tydligt vilken filosofi du lever efter i det här livet – oavsett om du senaste matchen innebar vinst eller förlust.

Vi tar också ett stort tag i din inre dialog – hur du pratar med och om dig själv – och ser hur vi kan forma den till att hjälpa dig istället för att begränsa, bromsa eller förminska dig.

Oavsett vad du vill uppnå i karriären så handlar det om att DEN DU ÄR får följa med och utvecklas på vägen. Att livet är nyanserat, tillåtande, spännande och meningsfullt är av yttersta vikt, och kommer bara bidra till att karriären får ännu mer kraft och kvalité.

Professionell riktning, Mål & Vision

Del 2 i Samtal 1 handlar om att ta reda på, konkretisera och väldigt tydligt klargöra vad du vill uppnå, både långsiktigt och kortsiktigt.

Dina viktigaste mål i karriären ger oss en riktning att jobba mot, och hjälper oss att lägga din energi och uppmärksamhet på det som är viktigt istället för på det som inte är det.

Den klarheten gör det också väldigt tydligt vilka beteenden, tankar och människor som inte tillför något till ditt liv eller utveckling mot din fulla potential, och de har inte längre någon stor plats i din vardag.

Att bestämt ta bort den sortens brus frigör massor av energi och tid som du istället har till förfogande för att pusha dina kapacitet.

När målen är tydliga, och viktiga, så jobbar vi fram en struktur som du varje dag jobbar efter, både för att nå dina mål, men också för att vara den spelaren du vill vara.

Den sortens klarhet gör det också otroligt mycket lättare att hantera de hinder och motgångar som oundvikligen finns på vägen mot vinster, framgång och utveckling.

Utvecklande Mindset

Varje situation kommer du möta med ett mindset, men det är inte säkert att det kommer vara medvetet och självvalt och inte heller optimalt för det du ska göra.

Ett optimalt mindset i varje given situation är avgörande för att hantera just den situationen så optimalt som möjligt:

  • Vi vill installera ett mindset som gör att du vågar spela vägvinnande och kreativt i säsongens viktigaste match – med fullsatta läktare och mycket på spel – istället för att förminska dig själv och spela försiktigt. Det kräver ett skarpt mindset och ett vältränat inre.

    Att varje vecka vara redo att prestera på din högsta förmåga istället för att hålla tillbaka på grund av rädsla att missa eller för att inte nå det du, lagkamraterna, tränaren eller omgivningen förväntar sig – är en grundbult för att nå toppklass i både Sverige och i världen.
  • Vi vill bygga ett mindset som hjälper dig att pusha din nuvarande kapacitet framåt så att du kan ta upprepade sprints och göra fler högintensiva aktioner med bibehållen kvalité i 90 minuter. Det kräver riktigt bra träning, och riktigt bra träning grundar sig i ett riktigt bra mindset.
  • Och att du fortsätter jobba med maximal ansträngning, en optimistisk attityd och fullt fokus på det du kan påverka – även om du orättvist blivit satt på bänken, inte får nytt kontrakt eller är borta 8 veckor pga en skada – är också fundamentalt för att hantera karriärens alla svängningar på ett sätt som långsiktigt gör dig till det bästa du kan vara.

    Misstag, motgångar och utmanande tider är fantastiska resurser för att bli bättre, tåligare och mer erfaren – men det bygger på ett mindset som kan hantera just det.


I den här delen av samtal 2 jobbar vi för att steg för steg, dag efter dag, vecka efter vecka, möta varje situation med ett optimalt mindset istället för med rädsla och oro. Med närvaro och kraft istället för nonchalans eller arrogans.


Hantera Oro, Frustration & Motgångar

Ett splittrat fokus, oroliga tankar, ett stressat inre eller ett konstant flöde av negativa ord minskar både din prestationsförmåga i varje match, möjligheterna till utveckling i varje träning, och återhämtningsförmågan däremellan.

Vår hjärna är designad att leta efter det negativa, vilket vi ska vara tacksamma för då det hjälpt mänskligheten att överleva ända hit. Men vi behöver träna vår hjärna att leta efter det som är bra och/eller hjälpsamt, att rikta vårt fokus mot det som går att påverka, och att inte fastna i vad andra människor tycker om oss.

Det gör vi i den här delen av samtal 2.

Det finns värdefulla lärdomar i det mesta av det vi gör, både i framgång och motgång. Här jobbar vi med att disciplinerat lära dig av det som varit, och sen gå vidare – bättre och mer erfaren – istället för att stanna kvar vid ältande eller frustrerat försöka ändra någonting som redan är gjort.

Att fastna i ältande eller att ständigt oroa dig för en oförutsägbar framtid där ”nästa steg” hela tiden ligger som ett stressande mantra i bakhuvudet, gör att du missar möjligheten att påverka “den här stunden” vilket är platsen och stunden där både bra prestationer och förberedelser för framtiden tar plats.

Förberedelser & Återhämtning i världsklass

Att träna hårt för att bygga en högre kapacitet är avgörande för att vara en kraftfull spelare som bidrar till laget och till din egen utveckling och fortsatta karriär.

Att kunna få ut din fulla talang i många aktioner under en match istället för att bara vara bra och kraftfull första 20, är av yttersta vikt för att din karriär ska bli allt den har potential att bli. Och det kräver riktigt bra träning!

Utan en stark, och vältränad tålig kropp så kommer din trötthet bli så stor att både beslutsfattande och genomförande blir sämre efter några inledande aktioner.

Men.

För att kunna träna på den nivån som bygger fysiken du behöver så behöver återhämtning och förberedelser vara toppklass.

I den här delen jobbar vi noggrant med kost- & sömnrutiner, vi går igenom förberedelser och aktivering innan träningspass och matcher. Allt för att du ska vara så förberedd som möjligt inför varje träning och varje match. Det gör en fundamental skillnad på både prestation och utveckling.

Förutom högsta nivå på mat, sömn och andra förberedelser så handlar återhämtning i världsklass också om vilka människor du omger dig med, hur du pratar med och om dig själv, och hur du lever ditt liv mellan träningspass och matcher.
Om du äter bra mat och sover tillräckligt, men du är ständigt självkritisk eller umgås med människor som gör att du inte kommer förberedd eller uppfylld när det är dags att prestera – då kommer du heller inte prestera optimalt.


Genomförandekraft & Långsiktighet

I den här delen (Del 2 i Samtal 3) jobbar vi med att du ska göra varje aktion med din fulla kraft och beslutsamhet.

Ibland, när pressen är stor, är det lätt hänt att man tar ett steg tillbaka och förändrar eller förminskar sig själv för att man inte vågar. Man tycker att risken att missa är för stor. Med det mindsetet och filosofin så kommer vi inte vara en kraftfull spelare eller nå vår fulla potential.

Men det kan också vara så att när pressen inte är så stor, när det är lite folk på läktaren, sämre motstånd och tråkig arena, att vi då heller inte gör varje aktion på planen med vår fulla kraft. Istället blir vi nonchalanta och arroganta.

Det är så man förlorar mot sämre lag, och det är så du bromsar din egen utveckling.

Att göra varje unik situation – både på planen och i livet, mot både topplag när pressen är stor och mot sämre lag när det inte är så spännande – handlar om att ta in rätt information och ta rätt beslut utifrån förutsättningarna i varje given situation.

Och sen genomföra det beslutet med kraft och fokus.

Oavsett vilka ni möter.

Om och om igen.

Att försöka fullt ut, med sikte på det du vill ska hända istället för det du inte vill ska hända, ger ett helt annat utförande och resultat än att oroligt hålla igen för att inte missa.

Att inte vara för fäst vid resultatet av en aktion eller en match skapar paradoxalt nog en större frihet att faktiskt spela på din fulla förmåga än om du ska hålla strypgrepp på dig själv i varje given aktion för att “du får inte missa.”

Friheten som kommer från tillåtelsen att både få försöka och göra fel hjälper dig att göra större impact i matchen och utvecklas mer över tid.

Du behöver bestämma hur du vill ta dig an karriären, och det jobbar vi fram i det här samtalet.

Optimalt mindset och rätt attityd, en genomtänkt filosofi och återhämtning i världsklass kommer göra dig otroligt kraftfull som spelare.
Du bygger över tid en tillit till dig själv, en struktur av viktiga vanor och ett sätt att träna som gör dig ostoppbar och långsiktig.

Och i långsiktigheten finns potential, stora framgångar och ännu mer personlig utveckling.

Söka, hantera och använda feedback

En väldigt enkel struktur för oändlig utveckling:

– Ge dig själv de bästa förutsättningarna att prestera optimalt på matcher genom att träna hårt, äta bra och sova tillräckligt.

– Installera ett mindset som handlar om att växa. Att ständigt utvecklas och varje dag bli ännu bättre. Där misstag inte är misslyckande, utan information om vad du behöver göra bättre eller annorlunda.

– Reflektera på egen hand och be om feedback efter varje träning och match för att kunna titta på vad som gick väldigt bra, och vad du behöver göra bättre. Använd den informationen för att justera i din träning och över tid kunna jobba bort det som just nu inte är så bra som du vill.

Tre enkla, och så viktiga, delar att luta dig mot för att oftare prestera på toppen av din förmåga, och samtidigt pusha gränsen framåt för vad som är ‘toppen av din förmåga.’

Den här delen i Samtal 4 handlar om FEEDBACK.

Egen daglig reflektion och feedback för att få den värdefulla informationen om vad du behöver göra för att utvecklas till den spelaren (och människan) som du vet att du har potential att bli.

I dagens samhälle finns mer information än vad vi någonsin kan hantera eller processa, och mycket av det sorterar vår hjärna åt oss utan vår medvetenhet.
Men för att konsekvent prestera på toppen av din förmåga så behöver du också bygga upp ett tydligt filter för vad och vilka du låter påverka dig, och medvetet minska exponeringen för dem som sprider negativ energi och som gör dig förvirrad, orolig och sämre.

Du behöver feedback för att kunna utvecklas från nuvarande nivå till nästa, men det är av yttersta vikt att den feedbacken kommer från människor som är kunniga, välvilliga och som förstår vad du vill åstadkomma.

Personer som du vill lyssna på, även när orden svider och feedbacken är tuff att hantera.

Att lära dig att se feedback som nycklar till utveckling istället för personlig kritik är avgörande för att bli bättre av den istället för sämre. Att inte få feedback eller vara oförmögen att hantera den konstruktivt och tacksamt är ett stort hinder mot din fulla potential.

I den här delen ser vi till att skapa en struktur där du får kontinuerlig feedback, och vi tränar dig att kunna stå kvar och ta emot den istället för att bli förbannad eller defensiv.

Vi bygger också en struktur för att dagligen reflektera på egen hand så att du kan se delar i ditt spel, i ditt mindset och inre dialog som behöver justeras för att utvecklas till nästa version av dig.

Med de här sakerna på plats så blir det också tydligt vilka du inte lyssnar på.
Att inte behöva bemöta alla åsikter, kommentarer och råd som slarvigt riktas mot alla på en hög nivå skapar en otrolig frihet och känsla av möjligheter.

Fysisk toppform

Du kan ta dig en bra bit på ”bara” talang, speciellt i ung ålder. Men du kommer aldrig att bli allt du har potential att bli om du inte är vältränad.

Riktigt vältränad.

För att utveckla dina förmågor ännu mer så behöver du träna på dem, och matcher är den viktigaste träningen.

Fysisk toppform handlar om att få ut fler aktioner på 90 minuter utan att tappa i kvalité. Att kunna göra 30 maxaktioner istället för 10 kommer ha en signifikant betydelse för både din prestation i en enskild match, och för din långsiktiga utveckling.

Att kunna hantera en intensiv matchperiod med tre matcher på en vecka, och inte bara stå på planen utan påverka utgången i alla tre matcherna gör dig till en stor tillgång i vilket lag som helst, men det bygger på oerhört bra, hård och smart periodiserad träning.

Att skjuta lågt i bortre eller försvara 1vs1 i slutet av en match där ditt lag leder med 1-0, trots att dina ben är stumma, kräver en enorm uthållighet, tålighet och fullständigt fokus. Och det i sin tur kräver fysisk träning.

När du är riktigt vältränad så kommer sista kvarten också vara en period där du kan dra nytta av andras trötthet!

I den här delen jobbar vi strategiskt med de delarna.

Kalibrerar filosofi och attityd så att du verkligen tar chansen att varje vecka göra det bästa du kan för att pusha din fysisk framåt.

Vi skapar struktur och riktning för att både maximera den kollektiva träningen samt att du ska kunna periodisera din egen intensitet över längre perioder.

Ser över var eventuell extraträning skulle kunna få plats, men alltid med utgångspunkt från ditt klubblag.

Den progressiva, medvetna och lyhörda planeringen är sagolikt viktig för att över tid och upprepade träningspass med progressiv men pulserande intensitet bli till ett fysiskt monster som bär upp hela din fotbollstalang genom en hel match, säsong och karriär.

Optimalt Självförtroende

Självförtroende!

En fundamental tro(!) på dig själv. Att du har vad som krävs för att möta det som ligger framför dig. En tillit till dig själv som fyller upp hela dig i en given situation, tex en stor final inför tusentals människor, men som också vet att du kan hantera vad än resultatet blir.

Ett optimalt självförtroende (som inte övergår i arrogans, vilket är något annat) är en av de absolut viktigaste delarna för att oftare prestera på den yttersta gränsen av din förmåga.

Och på det sättet vara en betydande spelare samtidigt som det accelererar din utveckling mot vad du också kan bli över tid.

Självförtroende är något vi kan jobba med, och det är också vad vi kommer göra i det här samtalet. Hårt.

Här går vi igenom självförtroende bygger på, vad som hjälper dig att verkligen gå för det, oavsett vad som ligger framför dig. Och så jobbar vi med exakt det.
Vi skalar bort saker som inte är till hjälp, som gör att du tror mindre på dig själv.

Mer av det som bygger ett starkt självförtroende och mindre av det som ger dig sämre självförtroende – över tid blir det en tro på dig själv som klarar av allt. Det handlar inte om att du alltid vinner eller är bäst. Men det handlar om att du alltid ger dig själv chansen genom att vara allt du kan vara.

Du kan vara hur vältränad som helst, besitta en gudomlig talang och förbereda dig helt perfekt, men till sist handlar det om att få ut allt det när strålkastarljuset slås på och det är dags att köra.Spela och Leva i FLOW Oftare

FLOW är det mest ultimata tillstånd vi kan vara i. Det – mest – ultimata – tillstånd – vi kan vara i.
Det är inget dåligt tillstånd.

Här finns massor av potential och kapacitet att frigöra. Prestationsförmågan är kraftigt förhöjd, precis som inlärning, mod och lärande. Och oavsett vilka resultat du kan åstadkomma tack vare flow, så kommer känslan av att vara i det tillståndet ändå att vara det mest magiska.

Det vet du redan: Att spela match i FLOW är magiskt. Att göra din grej med all frihet och full tillit till allt du besitter.
Fullt absorberad i nuet, i en situation i taget, så spelar du på känsla och instinkt. Rätt beslut tas av sig självt.

Känslan i sig är som sagt till och med starkare än den från en 2-1 seger i slutminuten.


Ett oroligt, negativt eller ofokuserat perspektiv tar dig bort från flow, medan ett vältränat, fokuserat, nyfiket, väl förberett inre kommer hjälpa dig att mycket oftare spela på din maximala förmåga.

I den här delen av samtal 5 tränar vi dig för att oftare spela i FLOW, och även när du inte når flow så kommer den träningen att göra dig enormt mycket bättre som spelare och det kommer boosta din motivation.

Den inre träningen buren av den yttre strukturen kommer hjälpa dig att spela med tillit, frihet och kraft istället för med oro, självkritik eller frustration.

FLOW är på riktigt en helt annan nivå. Och det förbereder vi oss för här.

FINAL, SAMMANFATTNING, AVSTAMP

Samtal 1-5 sker med några få veckors mellanrum, där du jobbar på egen hand med uppgifter jag skickar med dig, och som vi tillsammans kommer fram till är viktiga för att du ska utvecklas till den du vet att du har potential att bli.

Mellan samtal 5 och samtal 6 jobbar du med Spelarprocessen på egen hand i 4-5 veckor.
Där tar du med nyckelpunkter, mindset, grundvärderingar, förberedelser och jobb för högre självförtroende och mer flow ut i livet och in på planen.

När vi sedan är framme vid samtal 6, vårt sista coaching-samtal, så går vi igenom alla delar och dina erfarenheter från de senaste månaderna.

Jag svarar på dina frågor och ställer frågor till dig.

Vi förstärker och förbättrar det som blir tydligt att vi vill justera och tar bort det som inte är till hjälp eller viktigt.

Så när sjätte och sista samtalet är över så är det klart och tydligt vart du ska lägga din viktigaste energi, vem du vill vara, vad du vill utvecklas till och vad som är viktigt för att göra det.

Ett kraftfullt avstamp för framtiden för att du ska prestera på den yttersta gränsen av din förmåga betydligt oftare, och må riktigt bra under tiden!

Och när misstag, motgångar och utmanande tider prövar dig (vilket kommer ske) så är du bättre utrustad än någonsin för att hantera det så bra och tidigt som möjligt.

Det gör enorm skillnad.

För dig och för de runt omkring dig. För dig som spelare och för dig som människa.

Spelarprocessen är arbetet för att det ska vara möjligt och tillgängligt, oavsett var du spelar, vem som tränar, eller vilka du spelar med.

Bästa,
Marcus Falk Olander
tränare och coach


Photography by