Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) gäller mellan Live your standards AB (”Live your Standards”, ”vi”, ”oss”), org. nr. 5591361190, med adress Dragsgatan 5, 60219 Norrköping, e-mail: hello@www.liveyourstandards.com och dig som kund (”du”), när vi samlar in uppgifter från dig när du skapar ett konto, alternativt genomför en beställning, på www.liveyourstandards.com (”Webbplats”).

 

1. ALLMÄNT


Live your standards är som Personuppgiftsansvarig ansvarig för de Personuppgifter du lämnar till oss, då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen.

Med ”Personuppgifter” menar vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta kan t.ex. vara namn, adress och IP- adress. Vilka Personuppgifter vi samlar in, och till vilka ändamål, framgår av denna Personuppgiftspolicy.

 

2. SAMTYCKE


Genom att klicka i [”Jag godkänner Personuppgiftspolicyn” ]-rutan vid registrering av konto på Webbplatsen, eller klicka i rutan benämnd likadant vid registrering av uppgifter i kassan, samtycker du till att vi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Du kan när som helst återta ditt samtycke till delar eller hela behandlingen av dina Personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy, inkluderat samtycket för direktreklam. Du gör detta genom att underrätta oss om detta skriftligen, via e-mail eller post.

 

3. UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi samlar in och använder följande Personuppgifter:
[a) Fullständigt namn,
b) Adress,
c) Telefonnummer/mobilnummer,
d) klädstorlek och;
e) E-post.]

Vänligen uppmärksamma att vi inte kan genomföra din beställning, eller skapa ett
användarkonto för dig på Webbplatsen, om du inte uppger de Personuppgifter till oss som nämns ovan.

När du genomför ett köp eller skapar ett användarkonto på Websidan kommer även viss information inhämtas automatiskt av oss. Automatiskt insamlade Personuppgifter är följande:

a) Information om hur du har genomfört ett köp och hur du använder ditt användarkonto.

b) Teknisk information, som kan innefatta den URL som du använder för att får åtkomst till Webbplatsen, din IP-adress, unique device ID, vilket språk och information om identifiering, typ av webbläsare, nätverks och datorprestanda, information om vilket operativsystem du använder.

c) Lokaliseringsuppgifter.

Vi kan förutom Personuppgifter komma att samla in uppgifter genom teknologier så som cookies, beacons, pixl-taggar och lokal lagring från din webbläsare eller enhet.

 

4. ÄNDAMÅLEN

Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna framförallt för ändamålet att kunna genomföra din beställning via Webbplatsen, och för att kunna erbjuda dig en smidigare beställningsprocess om du skapar ett användarkonto hos oss på Live your standards.

Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för att kunna genomföra kundundersökningar samt för att kunna analysera, arbeta med och förbättra din upplevelse på vår Webbplats och slutligen även för att säkerställa den tekniska funktionaliteten av Webbplatsen. Vi kan också komma att behandla Personuppgifter för att fullgöra förpliktelse enligt lag.

Vi behandlar vidare de insamlade Personuppgifterna för att kunna skicka dig, information om Live your Standards via email eller post, vilket innefattar marknadsföring av våra varor och tjänster, samt närstående samarbetspartners varor och tjänster, i t.ex. nyhetsbrev.

 

5. UNDERLEVERANTÖRER


Vi kan använda oss av underleverantörer för att kunna behandla dina Personuppgifter enligt de ovan angivna ändamålen. Detta kan t.ex. handla om de som tillhandahåller våra servrar, de som utför kundanalyser och de som analyserar användarupplevelsen. Sådana underleverantörer kommer att ha samma skyldigheter som oss beträffande behandlingen av dina Personuppgifter.

Våra underleverantörer av IT-tjänster kan geografiskt befinna sig både innanför och utanför EU/EES. Detta medför att dina Personuppgifter kommer att delas och överföras inom och utanför EU/EES, där du kan ha ett lägre skydd för dina Personuppgifter. Vår ambition är att endast pålitliga och noggrant utvalda underleverantörer används för att säkerställa säkerhet.

Vi kan komma att dela och överföra dina Personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra förpliktelser enligt lag, t.ex. vid förfrågningar från myndighet, för att bevara våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra problem med säkerhet eller teknik.

 

6. BETALNING

Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för betalningar som du gör till oss. Detta innebär att vi inte behandlar din betalningsinformation, som t.ex. information om dina bankkort eller kreditkort. Vänligen uppmärksamma att sådan information som du uppger till en tredjepartsleverantör, vars webbplats och tjänst är integrerad till vår Webbplats, kommer att uppges till den tredje parten. Din betalningsinformation kommer därför att behandlas enligt sådan tredjepartleverantörs användaravtal och personuppgiftspolicy. För sådana tredjepartsleverantörer, förstår du och godkänner att tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

 

7. ÄNDRINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN


Om vi skulle utföra ändringar i denna Personuppgiftspolicy, kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringarna på vår Websida. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig om sådan väsentlig förändring utefter vad som är lämpligt för omständigheterna, och om det så även krävs av lag, kommer vi att be om ditt samtycke.

 

8. SÄKERHET 


Du ska alltid känna dig trygg när du uppger Personuppgifter till Live your standards. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter som behandlas.

 

9. ÖVRIGT


Vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året, vid skriftlig förfrågan, få information om vilka Personuppgifter som vi på Live your Standards har registrerat. Vi kommer på uppdrag av dig eller på eget initiativ korrigera Personuppgifter som visar sig vara inkorrekta eller vilseledande. Du kan även när som helst begära att vi raderar eller blockerar dina Personuppgifter. Vi understryker dock att om vi enligt lag är skyldiga att förvara dina Personuppgifter, så kan dina Personuppgifter endast blockeras.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter eller om du vill ha ett utdrag av vilka Personuppgifter vi behandlar, så tveka inte att höra av dig till oss på Live your Standards. Du hittar oss via kontaktuppgifterna i Avsnitt 1.1.

See our products

Click to start shopping

All products